Kolejna wygrana w przetargu na żywienie w Szpitalu Uzdrowiskowym „Muszelka” w Kołobrzegu

Spólka Food Investment 22 lutego 2017 roku podpisała umowę z „Uzdrowiskiem Kołobrzeg” S.A. w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres umowy obejmuje świadczenie kompleksowych usług żywienia w tym sporządzanie posiłków dla Pacjentów Szpitala Uzdrowiskowego „Muszelka” w pomieszczeniach będących własnością Zamawiającego z uwzględnieniem diet specjalnych zleconych przez lekarza. Przygotowanie posiłków ma się odbywać zgodnie z dietami i prawidłową wartością odżywczą i kaloryczną, zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi wcześniej z dietetykiem Zamawiającego tj. ilością, jadłospisem i gramaturą.