Podpisanie umów na żywienie placówek oświatowych w Redzie

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Spółka Food Investment S.A. podpisała umowę ze Szkoła Podstawową nr 3 w Redzie, działającą w oparciu o pełnomocnictwa innych placówek oświatowych, na świadczenie usług cateringowych na rzecz następujących placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie,
  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie oraz
  • Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie i Przedszkola nr 4 w Redzie.

Umowy zostały zawarte na okres 1 roku.