Podpisanie umów z Gminą Jastków

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Spółka Food Investment podpisała umowy z Gminą Jastków na usługę cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie oraz dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”. Umowy zostały zawarte na czas określony od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.