Podpisanie Umowy na dostawy posiłków z Gminą Kołobrzeg

Spólka Food Investment podpisała kolejny raz umowę z Zespołem Szkół w Drzonowie na prowadzenie stołówki szkolnej. Dziennie będziemy wydawać około 199 dwudaniowych obiadów oraz drugie śniadanie.