Podpisanie Umowy na dostawy posiłków z Gminnym Osrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Spólka Food Investment podpisała kolejny raz umowę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Umowa dotyczy przygotowania i dostarczenia oraz wydania gorącego, dwudaniowego posiłku dla uczniów Zespołu Szkół w Drzonowie. Posiłki wydawane będą od 01 września 2016r.