Podpisanie umowy na najem i prowadzenie stołówki szkolnej w SP nr 7 w Świdniku

W dniu 15 czerwca 2018 roku Food Investment S.A. podpisało z Gminą Miejską Świdnik, umowę na najem i prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku. Umowa została zawarta na okres 3 lat.