Podpisanie umowy na najem kuchni i prowadzenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

W dniu 3 lipca czerwca 2018 roku Food Investment S.A. podpisała z Gminą Lublin umowę na najem kuchni i prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie. Umowa została zawarta na okres 2 lat.