Podpisanie umowy na przygotowywanie i wydawanie posiłków w SP nr 46 w Lublinie

W dniu 29 czerwca 2018 roku Food Investment S.A. podpisało z Gminą Miasta Lublin umowę na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych w Lublinie. Umowa została zawarta na okres 2 lat.