Podpisanie umowy na świadczenie usługi cateringowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu

W dniu 5 września 2018 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu na dostawę i wydawanie posiłków dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym.  Umowa została zawarta na czas określony od 17 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.