Podpisanie umowy na usługi sprzątania z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie

W dniu 20 sierpnia 2019 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie na świadczenie usług w zakresie świadczenia usług kompleksowego sprzątania budynków Zamawiającego. Umowa została zawarta na okres 2 lat.