Podpisanie umowy na usługi żywienia z Przedszkolem Samorządowym w Pucku

W dniu 06 sierpnia 2019 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Przedszkolem Samorządowym w Pucku na świadczenie usług gastronomicznych. Umowa została zawarta na okres 1 roku.