Podpisanie umowy na żywienie w Dziennym Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer

W dniu 1 maja 2019 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer na świadczenie usług wyżywienia dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer. Umowa została zawarta na czas określony od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku.