Podpisanie umowy na żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach

W dniu 5 września 2018 roku Spółka Food Investment podpisała z Gminą Kosakowo  umowę na świadczenie usług żywienia uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach w województwie pomorskim. Umowa została zawarta na czas określony od 17 września 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku.