Podpisanie umowy z Gminą Jastków na usługi żywienia w Żłobku Samorządowym w Jastkowie