Podpisanie umowy z Gminą Kosakowo na żywienie uczniów

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Spółka Food Investment S.A. podpisała umowę z Gminą Kosakowo na świadczenie usług żywieniowych na rzecz dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy: Szkół Podstawowych w Mostach, Dębogórzu, Pogórzu i Kosakowie oraz Przedszkola w Dędbogórzu.