Podpisanie umowy z Gminą Mełgiew

W dniu 3 września 2018 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Gminą Mełgiew na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku. Umowa została zawarta na czas określony od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.