Podpisanie umowy z Gminą Miejską Świdnik

W dniu 5 grudnia 2018 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Gminą Miejską Świdnik na dostawę obiadów dla wybranych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. Umowa została zawarta na czas określony od 2 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.