Podpisanie umowy z Gminą Puck na usługę żywienia w Żłobku w Starzynie

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Gminą Puck na świadczenie usług cateringowych dla samorządowego żłobka w Starzynie. Umowa została zawarta na okres 1 roku.