Podpisanie umowy z GOPS w Kosakowie

W dniu 5 września 2018 roku spółka Food Investment S.A. podpisała umowę na żywienie osób objętych świadczeniami pomocy społecznej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Umowa została zawarta na okres od 17 września 2018 roku do 31 sierpnia 2010 roku.