Podpisanie umowy z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie

W dniu 31 stycznia 2019 roku Spółka Food Investment po raz kolejny podpisała umowę z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie na świadczenie usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni Zamawiającego. Umowa została zawarta na okres 3 lat.