Podpisanie umowy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

W dniu 17 stycznia 2020 roku Spółka Food Investment podpisała umowę z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer na świadczenie usług wyżywienia dla Ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona. Umowa została zawarta na czas określony od 20 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku.