Podpisanie umowy z SPZOZ Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

W dniu 31 marca 2020 roku Spółka Food Investment S.A. podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku na “Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów”. Umowę zawarto na okres 2 lat.