Ponowna wygrana w przetargu na dostawę posiłków dla Poczty Polskiej

Spółka Food Investment 05 lipca 2016r. podpisała umowę z Pocztą Polską S.A. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów na Poczcie Polskiej S.A. w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników Poczty w Pruszczu Gdańskim oraz w Bydgoszczy. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2018r. W ciągu tego okresu mamy zamiar wydać ponad 140 tysięcy zdrowych i smacznych posiłków.