Pozytywny wynik audytu ISO 9001:2008

Miło nam poinformować, iż Food Investment S.A. po kontroli zgodności działania z nadanym Certyfikatem ISO 9001:2008 uzyskała wynik pozytywny. Audit przedstawił dowody, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganymi normami.