Przedłużenie Umowy na dostawy posiłków dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Oferta Food Investmnent S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu na świadczenie kompleksowych usług produkcji, przygotowywania i dostarczania codziennych, całodziennych posiłków dla pacjentów UCMMiT i odrębnie posiłków profilaktycznych dla pracowników UCMMiT w Gdyni.