Przedłużenie Umowy na żywienie w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Na podstawie oferty spółki Food Investment S.A., złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, została przedłużona umowa na usługę przygotowywania posiłków- przygotowywanie i dostawę posiłków na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim dla potrzeb hospitalizowanych w Szpitalu w Opolu Lubelskim i w Poniatowej. Zamawiający zmienił nazwę z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. po przekształceniu w spółkę.