Rozpoczęcie świadczenia usługi żywienia w Gimnazjum w Pyrzycach

Po wygranym przetargu we wrześniu 2011 roku, ukończeniu inwestycji w związku z modernizacją kuchni w Gimnazjum w Pyrzycach oraz uzyskaniu pozytwynej opinii od Sanepidu, mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy żywienie w obiekcie. Posiłki dostępne są nie tylko dla uczniów placówki, ale również dla lokalnej społeczności.