Rozpoczynamy działalność !

Food Investment spółka akcyjna powstała na mocy aktu notarialnego z 4 sierpnia 2010 roku. W dniu 20.08.2010 Food Investment S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363385. Kapitał zakładowy spólki wynosi 100 000,00 PLN.