Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2008

Mamy przyjemność poinformować, iż Food Investment S.A. uzyskała Certyfikat ISO 9001:2008 nadany przez Polski Rejestr Statków posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. System zarządzania jakością dotyczy procesów tworzenia i nadzorowania produktów oraz usług, które dostarczane są Klientom. Certyfikat ISO 9001:2008 nadany Firmie Food Investment S.A. jest zatem potwierdzeniem dążeń Spółki do zrozumienia i spełnienia wymagań swoich Klientów.