Wygrana w przetargu na dostawy posiłków dla Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów

Spółka Food Investment 13 czerwca 2016r. podpisała umowę w której przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa w formie cateringu wraz z wniesieniem do siedziby Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów posiłków obiadowych.