Wygrana w przetargu na dostawy posiłków dla Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku

Miło nam poinformować, iż spółka Food Investment S.A. wygrała przetarg na dostarczanie posiłków do Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchrdta.
Podpisanie umowy z Dyrektorem Pogotowia Opiekuńczego, Panem mgr Grzegorzem Barczewskim, miało miejsce 17. grudnia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego.