Wygrana w przetargu na dostawy posiłków dla Przedszkola „Kolorowy Świat” w Pyrzycach

Z przyjemnością informujemy, że oferta firmy Food Investment S.A. została uznana za najkorzystniejszą pośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu. W związku z czym po podpisaniu umowy Food Investment S.A. świadczyć będzie usługi cateringowe w ramach projektu ;Kolorowy świat ; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.