Wygrana w przetargu na dostawy posiłków w ramach projektu Dożywiania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Warnicach, Filii Szkoły podstawowej w Starym Przylepie oraz Gimnazjum w Warnicach

Miło nam poinformować, iż firma Food Investment S.A. wygrała postępowanie o zamówienie publiczne na Dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Warnicach, Filii Szkoły podstawowej w Starym Przylepie oraz Gimnazjum w Warnicach na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015. Umowę na na w/w usługę w dniu 18 czerwca 2013 roku, podpisała w imieniu Zamawiającego, Pani Anna Hackiewicz- Wójt Gminy Warnice.