Wygrana w przetargu na świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

W dniu 18 września 2017 roku do Spółki wpłynęło Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 66/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie”. Food Investment S.A. uzyskało najwyższą liczbę punktów w związku z czym od dnia 1 października 2017 roku rozpocznie świadczenie usługi na rzecz szpitala.