Wygrana w przetargu na żywienie pacjentów Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

W dniu 12 stycznia 2018 roku do Spółki wpłynęło Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP 8-2017 przeprowadzonego w trybie art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku”. Food Investment S.A. uzyskało najwyższą liczbę punktów w związku z czym od dnia 1 lutego 2018 rozpocznie świadczenie usługi na rzecz szpitala przez okres 2 lat.