Wygrana w przetargu na żywienie pacjentów w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Pragniemy poinformować, iż dnia 10 marca 2016r. podpisaliśmy umowę na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dystrybucji posiłków dla pacjentów, odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych, utrzymanie czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu, urządzeń, zastawy stołowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Umowa została zawarta na okres 4 lat.