Wygrana w przetargu na żywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pucku

W dniu 12 marca 2018 roku do Spółki wpłynęła Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr DPS.DTG-A.33-01/18 pod nazwą „Prowadzenie kuchni i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług związanych z całodzienną obsługą, polegającąna przygotowywaniu posiłków w pomieszczeniach wydzierżawionych przez Zamawiającego i dystrybucji posiłków do stołówki Domu Pomocy Społecznej w Pucku”. Food Investment S.A. uzyskało najwyższą liczbę punktów w związku z czym od dnia 1 kwietnia 2018 rozpocznie świadczenie usługi na rzecz Domu Pomocy Społecznej przez okres 3 lat.