Wygrana w przetargu na żywienie w Gimnazjum w Warnicach

Miło nam poinformować, iż firma Food Investment S.A. wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w Gimnazjum w Warnicach, w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w przetargu.
Umowę na dostawy z dnia 28 stycznia 2013 roku, podpisał w imieniu Gminy Warnice, Pan Waldemar Lubiński- Zastępca Wójta Gminy Warnice.