Wygrana w przetargu na żywienie w Szpitalu Uzdrowiskowym „Muszelka” w Kołobrzegu

Niniejszym informujemy, iż oferta złożona przez Food Investment S.A. w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie żywienia całodziennego osób przebywających w S.U. Muszelka w Kołobrzegu przez okres 3 lat, została wybrana jako najkorzystniejsza. Tym samym mamy przyjemność kontynuowania świadczonej do tej pory usługi całodziennego żywienia pacjentów i kuracjuszy w tymże obiekcie.