Wygrany przetarg na modernizację kuchni oraz dostawę posiłków do Gimnazjum w Pyrzycach

Niniejszym informujemy, że oferta złożona przez Food Investment S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na modernizację oraz dostawę posiłków do Gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej w Pyrzycach przy ulicy Rejtana 6.