Wygrany przetarg na żywienie w Szpitalu Uzdrowiskowym „Muszelka” w Kołobrzegu

Niniejszym informujemy, że oferta złożona przez Food Investment S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na żywienie w Szpitalu Uzdrowiskowym „MUSZELKA” przez okres 24 miesięcy.