Usługi finansowe - Grupa FUDEKO

Wybierz swój język:

Usługi finansowe

Nordfin jako spółka Grupy FUDEKO specjalizuje się w usługach finansowych i rachunkowości zarządczej. W zakresie outsourcingu usług mamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu nasze procedury możemy optymalnie skalować zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i struktury organizacyjnej naszych klientów. Doświadczona kadra pozwala nam oferować kompleksowe usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego.

Wykorzystywane narzędzia informatyczne umożliwiają naszym klientom zdalny dostęp do danych i raportów oraz ich elastyczne dopasowanie. W zależności od potrzeb klienta prowadzimy rozliczenia na oprogramowaniu własnym lub systemach wskazanych przez klienta poprzez zdalny dostęp.

W ramach obsługi finansowo-księgowej zapewniamy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych i KPiR,
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji,
 • sporządzanie okresowych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS,
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont,
 • przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór i doradztwo księgowe,
 • raportowanie zarządcze
 • optymalizację procesów finansowo-księgowych,
 • doradztwo dot. przepisów ustawy o rachunkowości,
 • doradztwo z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdań oraz raportów finansowych,
 • szkolenie pracowników klienta w wybranych obszarach księgowości,
 • asystę w trakcie audytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz kontroli organów państwowych.