Fudeko Tech - Grupa FUDEKO

Wybierz swój język:

SSO – System
Sterowania Ogrzewaniem

Poznaj system zarządzania ogrzewaniem w budynku lub obiekcie w celu zapewnienia optymalnej temperatury w różnych pomieszczeniach lub strefach.

Czym jest SSO?

Systemy te mogą być używane w domach, biurach, szkołach, zakładach przemysłowych i innych miejscach, gdzie konieczne jest utrzymanie komfortowej temperatury. Podstawowym celem systemu sterowania ogrzewaniem jest zapewnienie wygodnego i efektywnego sposobu regulacji temperatury w budynku, minimalizując przy tym zużycie energii, co przekłada się na optymalizację kosztów z nim związanych.

Z jakich elementów składa się SSO?

  • Czujniki temperatury: Czujniki te monitorują temperaturę w różnych pomieszczeniach lub strefach i przesyłają informacje do centralnej jednostki sterującej. 
  • Centralna jednostka sterująca: To główny moduł zarządzający systemem, który odbiera dane z czujników temperatury i podejmuje decyzje dotyczące uruchamiania lub wyłączania systemu grzewczego w celu osiągnięcia pożądanej temperatury.
  • Elementy regulacyjne: Obejmują one piece, kotły, grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub inne urządzenia grzewcze, które są sterowane przez centralną jednostkę sterującą w zależności od potrzeb.
  • Panel sterowania: Jest to interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi programowanie ustawień systemu, monitorowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i dostęp do innych funkcji sterowania.

Jak możemy zaoszczędzić korzystając z systemu?

Systemy sterowania ogrzewaniem mogą być programowane w taki sposób, aby dostosowywać temperaturę w różnych częściach budynku w zależności od harmonogramu, preferencji użytkownika oraz zmieniających się warunków pogodowych. Dzięki temu można zoptymalizować zużycie energii i zapewnić komfortowe warunki cieplne dla mieszkańców lub pracowników budynku. Dodatkowo, niektóre zaawansowane systemy mogą być zdalnie sterowane za pomocą aplikacji mobilnych, co umożliwia użytkownikom dostęp i kontrolę nad systemem nawet poza domem.

lub zadzwoń pod numer telefonu:
+48 58 512 93 33

Gdzie
sprawdzi się
SSO?

Systemy sterowania ogrzewaniem mogą być wykorzystywane w różnych przestrzeniach użytku publicznego, aby zapewnić komfortowe warunki cieplne dla użytkowników oraz zoptymalizować zużycie energii.

Oto kilka przykładów miejsc, gdzie takie systemy mogą być stosowane:

Biura i miejsca pracy

W biurach i innych miejscach pracy, gdzie znajduje się wiele pomieszczeń i różne preferencje co do temperatury, systemy sterowania ogrzewaniem mogą być wykorzystane do zapewnienia optymalnej temperatury w każdym pomieszczeniu. Dzięki temu pracownicy mogą być bardziej komfortowo i produktywnie pracować.

Obiekty użyteczności publicznej

Takie jak szkoły, uniwersytety, szpitale, biblioteki, muzea czy centra kulturalne. Mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniej temperatury w różnych częściach tych obiektów, aby zapewnić komfort zarówno uczniom, studentom, pacjentom, jak i pracownikom.

Hotele i obiekty turystyczne

W hotelach, pensjonatach, hostelach czy obiektach turystycznych systemy sterowania ogrzewaniem mogą być wykorzystywane do zapewnienia komfortu dla gości, regulując temperaturę w poszczególnych pokojach zgodnie z ich preferencjami.

 Centra handlowe i biurowce

W dużych obiektach handlowych i biurowych, gdzie znajduje się wiele sklepów, biur i innych pomieszczeń, systemy sterowania ogrzewaniem mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu energią i zapewnieniu komfortu dla odwiedzających.

Obiekty rekreacyjne

Takie jak baseny, siłownie, spa czy kluby fitness. Mogą być wykorzystywane do utrzymania odpowiedniej temperatury w różnych strefach tych obiektów, aby zapewnić komfort użytkownikom podczas korzystania z usług rekreacyjnych.

W każdym z tych miejsc systemy sterowania ogrzewaniem mogą przyczynić się do poprawy komfortu użytkowników, zmniejszenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów eksploatacji budynków. Dodatkowo, mogą one być integrowane z innymi systemami zarządzania budynkiem, takimi jak systemy wentylacji, oświetlenia czy monitoringu, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie zarządzania budynkiem.

Dofinansowania

W naszym kraju istnieją różnego rodzaju programy i dofinansowania mające na celu zachęcanie do instalacji bardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania, w tym także systemów sterowania nimi. Te programy mogą być prowadzone przez rządy centralne, lokalne samorządy, agencje energetyczne, organizacje non-profit lub inne instytucje.

Dotacje i subsydia

Rządy lub agencje energetyczne często oferują dotacje lub subsydia na zakup i instalację bardziej efektywnych systemów ogrzewania. Te środki mogą pomóc pokryć część kosztów zakupu i instalacji systemu.

Kredyty preferencyjne

Banki i instytucje finansowe czasami oferują specjalne kredyty z preferencyjnymi warunkami dla inwestycji w efektywne rozwiązania grzewcze.

Programy energetyczne

Niektóre programy energetyczne skupiają się na promowaniu efektywności energetycznej w budynkach poprzez dofinansowanie instalacji zaawansowanych systemów grzewczych.

Ulgi podatkowe

Istnieją ulgi podatkowe dla osób lub firm inwestujących w efektywne technologie grzewcze, co może obejmować systemy sterowania ogrzewaniem.

Programy wymiany i modernizacji

Rządy i agencje organizują programy wymiany starych, mniej efektywnych systemów ogrzewania na nowoczesne, bardziej efektywne rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych programów i dofinansowań w danym regionie, warto skonsultować się z lokalnymi agencjami energetycznymi, organizacjami rządowymi ds. środowiska lub budownictwa, a także sprawdzić dostępne źródła informacji online.

lub zadzwoń pod numer telefonu:
+48 58 512 93 33

Oszczędności

Potencjalne oszczędności związane z zainstalowaniem i używaniem systemu sterowania ogrzewaniem mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj systemu, wielkość budynku, lokalizacja geograficzna, rodzaj paliwa używanego do ogrzewania, ceny energii oraz sposób użytkowania systemu przez mieszkańców lub użytkowników budynku.

Niemniej jednak, istnieje szereg sposobów, w jakie systemy sterowania ogrzewaniem mogą przyczynić się do potężnych oszczędności, obejmując:

  • Optymalizacja zużycia energii: Systemy sterowania ogrzewaniem mogą zoptymalizować zużycie energii przez zapewnienie ogrzewania tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, np. poprzez dostosowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach w zależności od harmonogramu lub obecności osób.
  • Unikanie nadmiernego ogrzewania: Dzięki systemom sterowania możliwe jest unikanie nadmiernego ogrzewania pomieszczeń, co może prowadzić do marnotrawstwa energii. Poprzez kontrolowanie temperatury na bardziej precyzyjnym poziomie można uniknąć takich strat.
  • Dostosowanie do warunków zewnętrznych: Nasze zaawansowane systemy sterowania mogą monitorować warunki zewnętrzne, takie jak temperatura zewnętrzna czy nasłonecznienie, i dostosowywać działanie systemu ogrzewania w zależności od tych czynników, co może przyczynić się do oszczędności energii.
  • Programowalne ustawienia: Systemy sterowania oferują możliwość programowania ustawień, co pozwala Państwu dostosować działanie systemu do swoich preferencji i harmonogramów, minimalizując zużycie energii w przypadku, gdy pomieszczenia są puste lub użytkownicy są nieobecni.
  • Monitorowanie zużycia energii: SSO mogą zapewniać dane na temat zużycia energii, co pozwala użytkownikowi śledzić i analizować swoje zużycie oraz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące oszczędzania energii.

Wsparcie

Instalacja: Nasz doświadczony zespół specjalistów zajmuje się profesjonalną instalacją systemów sterowania ogrzewaniem, dopasowując je do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy zapewniamy sprawne i bezpieczne wykonanie instalacji.

Wsparcie merytoryczne: Nasi eksperci są gotowi udzielić fachowej porady i wsparcia merytorycznego w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań, programowania ustawień oraz wyjaśnienia działania systemu. Jesteśmy tu, aby pomóc naszym klientom w pełnym zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału swojego systemu ogrzewania.

Serwis: Oferujemy kompleksowe usługi serwisowe, zapewniając regularne przeglądy i konserwację systemów, aby zapewnić ich niezawodność i wydajność. Nasz zespół techników jest dostępny, aby szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie problemy, które mogą wystąpić.

Monitorowanie: Dzięki zaawansowanym technologiom monitorowania, śledzimy działanie systemów ogrzewania naszych klientów, identyfikując potencjalne problemy i optymalizując ich wydajność. Nasze monitorowanie pozwala zapewnić ciągłą kontrolę nad systemem oraz szybkie reakcje w przypadku awarii lub nieprawidłowości.

Integracje bez ograniczeń

Nasz system jest otwarty, umożliwiając integrację z urządzeniami domowymi, systemami, aplikacjami oraz dowolnymi danymi dostępnymi w Internecie. Pozwól, by wszystkie urządzenia w Twoim domu działały harmonijnie w jednym spójnym systemie.

Dzięki naszej platformie możesz łączyć monitoring, alarmy, ogrzewanie, klimatyzację, panele fotowoltaiczne oraz systemy audio-wideo. Taka integracja podnosi efektywność i funkcjonalność każdego z nich. Teraz możesz nimi sterować z poziomu jednej aplikacji.

Nie zapomnij o korzyściach, jakie niesie za sobą śledzenie prognozy pogody. Dzięki temu będziesz mógł zoptymalizować nawadnianie ogrodu lub włączyć tryb wentylacji domu w przypadku niebezpiecznych poziomów smogu, wszystko automatycznie.

lub zadzwoń pod numer telefonu:
+48 58 512 93 33